Du anvender en ukendt browser som Pure ikke er testet med.
Det anbefales at du anvender en af følgende browsere: Internet Explorer version 11; Firefox version 5 og fremefter (Gecko engine); Safari version 3 og fremefter (WebKit engine).
Hvis du bruger en arbejds-pc, bør du kontakte den it-ansvarlige.
Bemærk
Husk venligst at angive studiemail for at modtage kvittering for aflevering. Brug ikke private mailadresser.

Type
Vælg type
​V​æ​l​g ​t​y​p​e...
Uddannelse
Tilføj uddannelse
Forfattere
Tilføj forfatter...
Vejledere - Hvis vejleder ikke kan fremsøges opret da vedkommende under "Opret ekstern vejleder".
Tilføj vejleder...
Information
​V​æ​l​g ​s​p​r​o​g...
Emneord
Brug emneord til at beskrive indholdet. Emneord øger inddateringens synlighed på UC Viden.
Der er ikke nogen tilknytning
Tilføj emneord...
Filer
Tilføj dokument...
Tilføj dokument...
Eksternt samarbejde
Er problemformuleringen givet af/accepteret af en ekstern samarbejdspartner?
Fortrolighed
Hvis dit er projekt omfattet af krav om fortrolighed f.eks. fra samarbejdspartnere eller testpersoner, eller hvis der i teksten indgår fortrolige oplysninger, f.eks. CPR-numre, skal du markere projektet som fortroligt. Så vil registreringen kun kunne tilgås af et begrænset antal ansatte. Hvis projektet må gøres tilgængeligt for alle ansatte og studerende på professionshøjskolerne og DMJX, giver du din tilladelse hertil ved at vælge 'ikke fortroligt'..
Hvis dit projekt er underlagt krav om fortrolighed fra f.eks. samarbejdspartnere eller testpersoner, eller hvis det indeholder fortroligt materiale som f.eks. CPR-numre, skal du markere det som fortroligt, og det vil kun kunne ses af et begrænset antal ansatte. Hvis projektet må gøres tilgængeligt for alle studerende og ansatte ved professionshøjskolerne og DMJX, giver du tilladelse til dette ved at vælge 'ikke fortroligt'.
GemVis eksempel